وبسرویس

برای اتصال سایت خود می توانید به راحتی با استفاده از وبسرویس لینک های کوتاه بسازید.

آمار بازدید

تعداد کلیک و آمار بازدید ها برای هر یک از لینک ها به صورت دقیق در پنل کاربری در دسترس شما است.

دامنه اختصاصی

شما می توانید سرویس لینک کوتاه را بروی دامنه اختصاصی خود استفاده کنید

آمار کلیک و بازدید
همه لینک ها را داشته باشید!

برای هر آدرس می توانید لینک های کوتاه گوناگون بسازید و با اشتراک گذاری آنها آمار دقیق از اینکه لینک در کجا بیشتر کلیک شده را دارید. همچنین موقعیت جغرافیایی و نوع مرورگر ها را هم به صورت کامل در پنل خود مشاهده می کنید.

لینک های کوتاه برای
شبکه های اجتماعی و ایمیل ها!

برای هر آدرس می توانید لینک های کوتاه گوناگون بسازید و با اشتراک گذاری آنها آمار دقیق از اینکه لینک در کجا بیشتر کلیک شده را دارید. همچنین موقعیت جغرافیایی و نوع مرورگر ها را هم به صورت کامل در پنل خود مشاهده می کنید.

ربات تلگرام

خیلی ساده در تلگرام لینک بسازید

لینک خوب لینک کوتاهه

خیلی ساده در تلگرام لینک بسازید

لینک هوشمند

تعداد کلیک و آمار بازدید ها برای هر یک از لینک ها به صورت دقیق در پنل کاربری در دسترس شما است.

لینک مارکت

لینک مارکت با توجه به دستگاه و مرورگر کاربر او را به مارکت اپل و یا اندروید هدایت میکند.

لینک رمز دار

برای لینک می توانید رمز عبور تعیین کنید و دسترسی به آدرس مقصد فقط با رمز عبور امکان پذیر است.

ربات تلگرام

تعداد کلیک و آمار بازدید ها برای هر یک از لینک ها به صورت دقیق در پنل کاربری در دسترس شما است.

Api

تعداد کلیک و آمار بازدید ها برای هر یک از لینک ها به صورت دقیق در پنل کاربری در دسترس شما است.

پلاگین وردپرس

تعداد کلیک و آمار بازدید ها برای هر یک از لینک ها به صورت دقیق در پنل کاربری در دسترس شما است.

برای همیشه رایگان

استفاده از لینک های ساخته شده هزینه ای ندارد