لینک ها پادشاه وب هستند پس باید جدی گرفته شوند! گوگل بزرگترین کسب و کار ایترنت است که بر پایه لینک ها ساخته شده و کار می کند.

لینک کوتاه ساده ترین روشی است که می توانیم به وسیله آن لینک ها را در همه جا مدیریت کنیم از وب سایت ها گرفته تا ایمیل ، تلگرام ، QR و ...

همه تلاش ما این است که سرویس را با بهترین کیفیت ارائه کنیم، هر چند عاشق همکاری با استارتاپ ها هستیم اما کیفیت سرویس را در اندازه بزرگترین سرویس های آنلاین ارائه میکنیم.

ما یک استارتاپ هستیم و مشتاقانه از پیشنهاد همکاری استقبال می کنیم.

ارادتمند

مَخلص